På min hemsida www.limonit.se kan du hitta en hel ordlista som du kan bläddra runt i. Du hittar även en kortfattad beskrivning av tillverkningsprocessen. Här i bloggen har jag redan använt uttryck som säkert behöver sin förklaring, men ingen av er har frågat så förklaring kanske är onödig. smiley Nåväl……

ppm fenoler är ett mått på en whiskys rökighet. Fenoler bildas när man röker malten och ju högre värde desto rökigare whisky.

Bild ovan. Laphroaig använder sig av fat som är på såväl 500 liter som 250 liter. De mindre faten, som på bilden, används när man önskar en kraftigare fatkaraktär på whiskyn.

Malt som används vid whiskytillverkning är sädeslaget korn. Vid tillverkning av grain whisky används flera sädeslag. Detta är en industriellt tillverkad whisky som huvudsakligen används i blended whisky.

Jag nämnde också torv av olika lager. När man gräver efter torv kan man se att ju närmare ytan man kommer ju mer gräs och andra växtdelar ligger kvar. Det första lagret – det översta – används huvudsakligen som bränsle för att värma hus. Den torven brinner mer och ger ifrån sig mindre rök. Det andra lagret och framför allt det tredje pyr mer än det brinner och ger ifrån sig åtskilligt med rök.

Varför stavas whisky ibland med -y på slutet och ibland med -ey? Whisky är den skotska stavningen som används i stort sett i hela Europa samt Japan. Whiskey är stavningen som används i USA och Canada.

Varför marknadsför man sin single malt whisky med flera olika undernamn? Det är två skäl till detta. Destilleriet vill att deras whisky ska smaka exakt lika från gång till gång. Det vanliga sättet att uppnå detta är att man blandar whisky från olika fat för att få den perfekta smaken. Det är fortfarande single malt eftersom all whisky kommer kommer från ett och samma destilleri. Någon gång går det snett och ledningen är inte nöjd med resultatet. Förr hällda man ut “misslyckad” whisky, men nu sätter man dit ett undernamn och säljer den som prima vara. Det mest klassiska exemplet är Macallan Eleganza. Den såldes i början bara på tax free shopar. Det andra skälet är att man helt enkelt vill bredda sitt produktutbud för att lättare överleva i den knallhårda konkurrensen.

När “råwhiskyn” tappas på fat är den eftersträvade alkoholstyrkan ca 63-64%. Under lagringstiden dunstar såväl vatten som alkohol. Denna avdunstning kallas angels share (änglarnas andel). En färdiglagrad whisky håller en fatstyrka (cask strength) på 53-58% beroende på lagringstid. I samband med buteljeringen späds den ut med vatten till ca 40-43%.

Hur benämner man olika typer av whisky (-ey)? Whisky indelas i olika grupper beroende på tillverkningsmetod mm. Single malt – Råvaran är 100% mältat korn. Ursprunget är ett och samma destilleri. Pure malt – Single malt från flera destillerier som blandats. Grain whisky – Råvaran är säd vilka som helst och framställningen är med kolonnmetoden. En industriell metod. Resultatet blir en blek spritig whisky som lätt kan förväxlas med vår Östgöta sädes. Blended whisky – Whisky som blandats med olika single malt och grain whisky. En blended kan innehålla så mycket som 40-50 olika sorter. Tillsatsen av grain gör den oftast billigare än single malt. Om en blended är årsangiven så är det den yngsta whiskyn i blandningen som blir avgörande. Bourbon – Amerikansk whiskey som tillverkas av min 50% majs. Den måste även lagras på nya ekfat. Detta är huvudskälet till att mycket av den skotska whiskyn lagras på begagnade bourbonfat. Den något brända doften/smaken beror på att de nya faten bränns invändigt före användning.

Den här listan får väl fyllas på vartefter.